Historia szkoły

Tropiąc przeszłość...


HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Smardzewie rozpoczęła swoją działalność w 1945r.

Od kwietnia do czerwca 1945r. zajęcia odbywały się w jednej izbie lekcyjnej, którą wynajmowano od pobliskich gospodarzy, Państwa Bieńkowskich. W latach 1945-1950 szkoła była jednoklasowa. Jej nauczycielem i kierownikiem był Pan Tadeusz Rudowski.
Od 1 września 1945r. do 1 września 1957r. placówka nosiła nazwę Publiczna Szkoła Powszechna w Smardzewie . Mieściła się w drewnianym baraku, sprowadzonym      po wojnie ze Staroźreb (bez oświetlenia elektrycznego, elektryfikacja nastąpiła dopiero w 1962r.). Od roku szkolnego 1950/1951 zmieniła się organizacja (szkoła czteroklasowa), pracowało w niej trzech nauczycieli. Zajmowali oni część mieszkalną baraku. Kierownikiem szkoły był wówczas Pan Ryszard Kowalski.
Wrzesień 1957r. przyniósł kolejną zmianę organizacji. Teraz była to już siedmioklasowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Smardzewie. Pracowało w niej trzech nauczycieli. Zajęcia odbywały się w klasach łączonych.            Z dokumentów wynika, że w lipcu 1960r. w szkole działał Państwowy Dzieciniec Wiejski ( Przedszkole), do którego zapisanych było 55 dzieci, które otrzymywały trzy posiłki dziennie. Kierownikiem przedszkola była Pani Mieczysława Kania.
W 1964r. w dokumentach występuje wzmianka o konieczności budowy nowej szkoły, gdyż nauczanie odbywa się w bardzo trudnych warunkach lokalowych- „walący się barak”.
W 1966r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły, w którym już 1 września 1967r. rozpoczęto naukę. W latach 1967-1999 była to ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Smardzewie.
W roku szkolnym 1973/1974 szkoła liczyła 98 uczniów. Zatrudnionych było w niej pięciu nauczycieli. Zajęcia odbywały się w klasach łączonych.
W roku szk.1983/1984 do szkoły uczęszczało 103 uczniów i było zatrudnionych dziewięciu nauczycieli. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Przy szkole znajdował się 9-osobowy Oddział Przedszkolny.
1 września 1999r. nastąpiła kolejna zmiana organizacji pracy szkoły. Odtąd Szkoła Podstawowa w Smardzewie stała się placówką edukacyjną o strukturze organizacyjnej klas I-VII. W szkole funkcjonuje Oddział Przedszkolny.

 

 

 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Smardzewie od 1957r.:

 
  • Władysław Zawadzki 1957-1980 
  • Mieczysława Zawadzka 1981
  • Władysław Zawadzki 1982-1990
  • Danuta Sokołowska 1990-1991
  • Ewa Goszczyńska 1991-1996
  • Danuta Sokołowska 1996- do chwili obecnej
 
 
 
źródła:
- Protokoły pohospitacyjne
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Oświaty Gminy Bielsk za rok 1948-plan pracy na rok 1949.
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem