Realizowane projekty

 

Realizowane projekty

 

 

"Cała Polska czyta dzieciom"

        

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” rozpoczęła się w 2001 roku!
Rozpoczęto ją 1 czerwca 2001r. dysponując wówczas jedynie pięknym plakatem „z motylem” autorstwa Rafała Olbińskiego, reklamą telewizyjną i radiową pt. „Tato, czy ty umiesz czytać” i głębokim przekonaniem, że czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość.

Dzięki kampanii udało się zmienić świadomość społeczną dotyczącą roli czytania w rozwoju dziecka. Czytanie dzieciom stało się popularne, by nie rzec – oczywiste.

Wprowadzając codzienne czytanie, możemy pomóc dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.  
Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy.
Nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych celów kampanii.
Przystępując do programu nasza szkoła promuje czytelnictwo i wartościową lekturę, wspierając przy tym rozwój moralny młodzieży.
Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.
Wychowany na codziennym czytaniu człowiek będzie umiał postępować etycznie. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o  problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Zatem codzienne lektury to znakomity sposób uczenia dzieci wartości moralnych, które pomogą im budować dobre relacje z ludźmi.
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

         
 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:
Program składa się z 3 priorytetów: 
Priorytet 1
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
 
Priorytet 2
- Infrastruktura bibliotek 2016–2020

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem  budynków bibliotek. 
Priorytet 3
 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
 
Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Ogólnopolski Program Edukacyjny

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

                                          
 
Człowiek nie może żyć bez natury i jej darów – powietrza, wody, roślin i zwierząt. Jednak obecnie to natura jest coraz bardziej zależna od człowieka, który eksploatując przyrodę przyczynia się do jej degradacji. Zapominamy, że takim działaniem szkodzimy sami sobie. Dlatego ochrona środowiska to zadanie nie tylko dla ekologów czy rządów państw, ale obowiązek każdego z nas. Uczyć proekologicznych zachowań musimy już najmłodszych. To oni bowiem już wkrótce ponosić będą nie tylko konsekwencje naszych zaniedbań, ale także odpowiedzialność za dalsze losy planety.
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
Nasza szkoła w trosce o wychowanie ekologiczne swoich uczniów wzięła jak co roku udział w tym programie.
Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
W ramach programu najmłodsi dowiedzą się: jak dbać o rośliny, zwierzęta i czystość powietrza, jak segregować śmieci, oszczędzać energię oraz wodę, a także, dlaczego warto jeść warzywa i owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą.
Organizm dziecka w wieku przedszkolnym każdego dnia intensywnie się rozwija i rośnie. Aby procesy te przebiegały w sposób prawidłowy i niezakłócony, zarówno rodzice, jak i wychowawcy poznają zasady dotyczące prawidłowego sposobu odżywiania dziecka oraz roli, jaką spełniają w jego życiu zajęcia ruchowe. Poprzez dawanie przykładu, edukację i wyrabianie odpowiednich nawyków opiekunowie przyzwyczajają najmłodszych do prowadzenia właściwego trybu życia, traktując to jako inwestycję w ich przyszłość.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas”

 
Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem  tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.
Nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców.
Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia.
Program ma za zadanie:
- Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
- Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
- Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
- Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
- Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym   tytoniowy.
                                             

"Program dla szkół"

 

Nasza szkoła wzięła udział  w „Programie dla szkół” w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. W programie uczestniczą uczniowie klas I-V.

Celem „Programu dla Szkół” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. 
W roku szkolnym 2018/2019:
- w ramach komponentu mlecznego  dzieci otrzymują bezpłatnie: mleko białe, kefir, jogurt naturalny oraz serek twarogowy.
- w ramach komponentu owocowo-warzywnego dzieci otrzymują bezpłatnie porcje: jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, kalarepy, marchewki, rzodkiewki, pomidorów i papryki.

"Owoce i warzywa w szkole"

  

 Program „Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce         w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014. 

 

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

 
Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z budżetu państwa.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne.
 
Działania zwiększające świadomość uczniów na temat zdrowego odżywiania                w naszej szkole przybierają różne formy:
 • Pogadanki o zaletach jedzenia owoców i warzyw.
 • Wspólne przygotowywanie śniadania, sałatek ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości odżywcze, zasady higieny i kulturę jedzenia.
 • Zakładanie hodowli : pietruszki, rzeżuchy.
 • Konkursy plastyczne.
 • Zagadki, rebusy.
 • Zapoznanie z 19 zasadami zdrowego odżywiania oraz rolą śniadania w diecie dziecka. 
 • Promocja zdrowego żywienia poprzez organizację zdrowego śniadania w klasie  w Dniu "Śniadanie Daje Moc”
 
 Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Anna Kalinowska – Dryś.
 
 
 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 

Ogólnopolski  Program  Edukacyjny Dla Przedszkoli „Kubusiowi Przyjaciele Natury” w roku szkolnym 2014/2015 organizowany jest po raz siódmy.
Program skierowany jest do przedszkolaków.

Celem programu jest realizacja zagadnień ekologicznych.  

Organizatorem programu jest                        
znana każdemu dziecku marka
ulubionych soków "Kubuś".
                                                                                                                                  
Nasz oddział przedszkolny realizuje program poprzez organizację szeregu działań ekologicznych:
 • Zakładanie i uprawianie ogródka kwiatowego.
 • Eksponowanie kącika przyrodniczego.
 • Organizowanie wycieczek  przyrodniczych do lasu, sadu i na łąkę.
 • Konkursy plastyczne.
 
Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Barbara Kowalska.
 
     

 

WF z Klasą        

                                       

Nasza szkoła przystąpiła do II edycji programu edukacyjnego  WF z Klasą.
Celem programu jest zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz wsparcie nauczycieli tego przedmiotu w prowadzeniu atrakcyjnych  i nowoczesnych zajęć.
Program prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej, finansowany jest                    ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Honorowy patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej.
Ogólnoszkolna debata - Sportowy Okrągły Stół na temat udoskonalania zajęć  sportowych i rekreacyjnych w szkole pozwoliła zdiagnozować stan faktyczny lekcji WF-u oraz potrzeby i pomysły uczniów.
Wspólnie wybrano dwa zadania do realizacji:
1.    Ruch na przerwach i innych lekcjach.
2.    Lekcje poza szkołą.
Wszystkie realizowane zadania opisujemy na blogu. 
 
www.wfzklasa-spsmardzewo.blogspot.com

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Bogusława Przybylińska.
 
      
 
 
 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw

Palenia Tytoniu w Polsce 

 
 

Nasza szkoła przystąpiła do Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce opracowanego przez Ministra Zdrowia i  realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
W roku szkolnym 2014/2015 realizowane będą programy:                                                
1.    Program profilaktyki palenia tytoniu w szkołach podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas I-III.
Celem programu dla najmłodszych jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą w ich obecności.                                      
2.     Program zapobiegania palenia tytoniu wśród uczniów „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas IV-VI.
Celem programu dla starszych uczniów jest zwiększenie ich wiedzy w zakresie szkodliwości palenia oraz jego wpływu na stan zdrowia. 

Szkolnymi  koordynatorami programu są: Pani Anna Kalinowska – Dryś   Pani Bogusława Przybylińska.
 
 

„Mleko w szkole”

 
Program „Mleko w szkole” jest kontynuowany przez naszą szkołę już ósmy rok.
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , środków pochodzących z budżetu państwa oraz z Funduszu Promocji Mleka.
W ramach programu uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej  zawartości tłuszczu.
Programem tym objęci są wszyscy uczniowie klas I - VI, a także dzieci z oddziału przedszkolnego.

 Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Katarzyna Jarzyńska.
 
 
 

„Indywidualizacja nauczania w gminie Staroźreby

ścieżką do sukcesu”


We wrześniu 2013r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w gminie Staroźreby - ścieżką do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji”, Poddziałanie 9.1.2. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czas trwania projektu 1.09.2013r. – 30.06.2014r.

Skierowany jest on do szkół podstawowych na terenie gminy Staroźreby.

Zajęcia realizowane będą w klasach I , II  i III.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

W ramach projektu "Indywidualizacja nauczania - szansą na sukces ", prowadzone są zajęcia dodatkowe:
1.  Zajęcia matematyczne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
2.    Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu            i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją,
3.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
4.  Zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo,
5.    Zajęcia artystyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Katarzyna Jarzyńska. 

Prowadzący zajęcia: Pani Iga Kopczyńska, Pani Anna Kalinowska – Dryś, Pani Katarzyna Jarzyńska, Pani Kamila Przepiórkiewicz.
 
  
 
 

„Uczeń na miarę jutra”


 „Wiedza jest po to, żeby ułatwiać nam życie”

Akademia Nauki

We wrześniu 2011r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Uczeń na miarę jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych           i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji”, Poddziałanie 9.1.2. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czas trwania projektu od 01.09.2011r. do 31.07.2013r.

Skierowany jest on do szkół podstawowych na terenie gminy Staroźreby.

To program przeznaczony dla 11- i 12-latków.Program skutecznej nauki dla dzieci powstał po to, aby pomagać dzieciom w osiąganiu lepszych wyników w nauce.Celem projektu jest podnoszenie jakości edukacji.

Program ten wyposaża uczniów w nowoczesne narzędzia edukacyjne tj.:

 • efektywne czytanie, techniki pamięciowe, 
 • strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału oraz umiejętności językowe. 
 • Podnosi zdolność koncentracji uwagi, rozbudza pasję do uczenia,wzmacnia pewność siebie i świadomość swoich zasobów, co prowadzi do obniżenia poziomu stresu egzaminacyjnego i przyczynia się do poprawy osiąganych wyników.
 
Trenerem efektywnej nauki jest Pani Ewa Goszczyńska. 
 
   
 
 

” Owoce w szkole”


Program „Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010, administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego.
Program „Owoce w szkole”  skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Nasza szkoła propaguje zdrowe odżywianie poprzez działania edukacyjne realizowane w ramach programu  „Owoce w szkole”.
  
Ten ogólnoeuropejski program ma na celu zapewnienie dzieciom  w wieku szkolnym dostępu do owoców i warzyw, aby:
1.nastapiła zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe
2. podnieść świadomość społeczną dotyczącą zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

Szkolnym Koordynatorem programu jest Pani Anna Kalinowska - Dryś.
 
 

 „Bezpiecznie w Regionie Płockim”


We wrześniu 2013 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Bezpiecznie w Regionie Płockim” realizowanego w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

Projekt ma na celu:
 • kształcenie i promocję poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu,
 •  popularyzację bezpiecznych zachowań na drodze oraz działań profilaktycznych, zmniejszających ilość wypadków, 
 • edukację najmłodszych dzieci w zakresie bezpieczeństwa, by zwiększyć ich świadomość na temat różnych zachowań, np. jak prawidłowo przechodzić na pasach, o czym informują różne znaki drogowe, po co są odblaski.

W ramach projektu odbyły się: prelekcja dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, pokazy ratownictwa medycznego z wykorzystaniem fantomów oraz warsztaty dla wszystkich uczniów.
Bardzo ciekawe warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
poprowadzili  wykwalifikowani ratownicy medyczni FLZP „Młodzi Razem”.
Uczniowie mieli możliwość przećwiczenia elementów udzielania  pierwszej pomocy takich jak:

·         ocena zdarzenia oraz zabezpieczenie miejsca wypadku (również siebie)
·         ocena stanu poszkodowanego
·         wezwanie pomocy
·         ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
          prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uczniowie zapamiętali, że prawidłowe działanie przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego ma decydujące znaczenie dla dalszych wyników  leczenia przez fachowy personel medyczny – często decyduje o życiu osoby poszkodowanej.

Uczestnicy warsztatów otrzymali książeczką dotyczącą pierwszej pomocy.

Szkoła otrzymała CERTYFIKAT ”Szkoła promująca bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania dążące do wzrostu świadomości dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Anna Kalinowska – Dryś.
 
    
 

„ Klub Bezpiecznego Puchatka ”


Wystartowała VI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”. W gronie uczestników programu nie mogło zabraknąć naszej szkoły.
Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” skierowany jest do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.
Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem                       ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. 

Czas trwania programu 01.09.2014r. – 30.06.2015r.

Głównym celem programu jest edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa oraz wspieranie ich rozwoju.
Cele szczegółowe programu:
· Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę              w szkole.
·  Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
·   Edukacja rodziców w zakresie ochrony rodziców przed zagrożeniami.
·  Zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa.
·         Przekazywanie treści edukacyjnych poprzez zabawę (ćwiczenie efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji, nauka selekcji informacji i rozwijanie kreatywności).

Poruszane w czasie programu tematy to:
Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy.
Dodatkowo, w tej edycji, „Klub Bezpiecznego Puchatka” został rozbudowany              o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Anna Kalinowska – Dryś.
 
 
 

„Ratujemy i Uczymy Ratować” 

 Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Powstał dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka i jest adresowany do wszystkich nauczycieli         i uczniów klas I-III.
Program „Ratujemy i Uczymy Ratować” polega na wprowadzeniu zajęć                 z podstawowych czynności ratujących życie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 

Dzieci oswajają się z następującymi zagadnieniami:
·         Bezpieczeństwo
·         Sprawdzanie przytomności
·         Wzywanie pomocy
·         Sprawdzanie oddechu
·         Ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej
·         Oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej
·         Łańcuch przeżycia

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

W tym roku szkolnym  wzięliśmy udział w Europejskim Dniu Numeru Alarmowego.

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Anna Kalinowska – Dryś.
 
 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem