Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

 

 


„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

 

Wisława Szymborska

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Smardzewie to multimedialne centrum informacyjne, które dzieli swoje pomieszczenie z salą informatyczną.

 

Celami pracy nauczyciela bibliotekarza są:

 
 • zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych;
 • współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym;
 

Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest:

 

1)      w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

 
 • Organizacja lokalu biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej;
 • Planowanie i sprawozdawczość (tj. monitoring określający poziom czytelnictwa w szkole, prowadzenie statystyki dziennych wypożyczeń oraz okresowej dokumentacji pracy, opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz rocznego z pracy biblioteki, itp.);
 • Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów;
 • Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych;
 

2)      w zakresie pracy pedagogicznej:

 
 • Udostępnianie zbiorów;
 • Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych;
 • Przysposobienie czytelnicze i informacyjne;
 • Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami (a w tym: badanie zainteresowań uczniów, organizacja konkursów, uroczystości pasowania na czytelnika);
 

3)      w zakresie współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym:

 
 • Udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu lekcji bibliotecznych i innych form pracy z książką i innymi dokumentami - współpraca we wdrażaniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej;
 • Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej oraz współpraca w organizowaniu konkursów prowadzonych przez bibliotekę szkolną;
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, świetlicą;
 • Uwzględnienie przy zakupie nowości preferencji czytelniczych uczniów i nauczycieli;
 • Współpraca z fundacją ABCXXI ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’’;
 

 

Współpraca z fundacją ABCXXI ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’’:

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Smardzewie nawiązała współpracę z Fundacją ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom w roku szkolnym 2010/2011.

 

W ramach współpracy bierzemy udział w programach „Czytające Szkoły” oraz „Czytające Przedszkola”, których  liderem jest opiekun biblioteki p. Karolina Golus-Mokok.

 

Istotą Programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności.

 

Program – zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach, w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:

 
 • doskonaleniu umiejętności językowych;  wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;  
 • nauce myślenia;
 • poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;
 • rozwijaniu pamięci i wyobraźni;
 • poprawie poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;
 • wyciszeniu i większej gotowości do nauki;
 • zwiększeniu zdolność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia;
 • rozwojowi inteligencji emocjonalnej;
 • poprawie poczucia własnej wartości uczniów;
 • poprawie wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;
 • powstawaniu więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami;
 • spadkowi ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań;
 • wzrostowi zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;
 • wzrostowi czytelnictwa. (źródło : www.całapolskaczyta dzieciom.pl)
 
 
 

W ramach programów od momentu przystąpienia organizowane było wiele konkursów. Najważniejsze z nich to:

 
 • „Przerwa z książką”, który przyciągał zwolenników głośnego czytania na każdej długiej przerwie.

 • We współpracy z p. Barbarą Kowalską w roku szkolnym 2012/2013 organizowany był Dzień Pluszowego Misia, podczas którego zaproszeni goście umilali uczniom czas głośnym czytaniem. Od tegoż roku szkolnego Dzień Pluszowego Misia wszedł do kanonu uroczystości szkolnych.

 • W roku szkolnym 2012/2013 w ramach uroczystości „Dzień Babci i Dziadka” wybrani dziadkowie z ogromną przyjemnością odczytali uczniom oraz licznie zgromadzonej widowni fragmenty wybranych bajek.
 

W ramach Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom istnieje możliwość do przystąpienia do programu „Rodzinne Czytanie”

 

 

 

Biblioteka zachęca również do odwiedzenia stron:

 

Galeria zdjęć

                      
             

Witamy na naszej nowej stronie internetowej


Zapraszamy do wspólnej przygody z nauką w Szkole Podstwawowej w Smardzewie

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem