Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dziecko spędza wiele godzin dziennie. Jest to więc środowisko, mające znaczący wpływ na kształtowanie się jego osobowości. To tutaj powinny być zaspokajane takie potrzeby wychowanka, jak poczucie bezpieczeństwa, szacunku i samorealizacji. Tu właśnie istnieje możliwość stworzenia atmosfery domu rodzinnego, sprzyjającej kształtowaniu, rozwijaniu i realizacji wszystkich potrzeb dziecka.

 
 
Działalność świetlicy skupia się wokół pięciu dziedzin:
 1. wychowania zdrowotnego
 2. społeczno – moralnego
 3. umysłowego
 4. plastyczno – technicznego
 5. estetycznego
 
 Wynika z tego, że podstawowymi funkcjami świetlicy są:
 a) funkcja opiekuńcza ( czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem)
 b) profilaktyczna ( zapobieganie nieprawidłowościom rozwoju )
 c) reedukacyjna ( wyrównywanie braków, korygowanie wad)
 d) kompensacyjna ( wyrównywanie niedoborów środowiska rodzinnego)
  
Działalność świetlicy opiera się na planie pracy, który tworzony jest na każdy rok szkolny. Główne zadania skierowane są na:
 -kształtowanie postaw społecznych, sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności współżycia w grupie i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania
 -organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
 -rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
 -upowszechnianie zasad kultury - edukacji prozdrowotnej
 -kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska
 -budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 -rozwijanie poczucia estetyki
 -rozwijanie wyobraźni twórczej, inicjatywy, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w dostępnych formach ekspresji .
 
Treści przekazywane podczas zajęć dostosowane są do możliwości i wieku dzieci. Różnorodność form pracy w świetlicy daje każdemu wychowankowi możliwość wszechstronnego rozwoju. Jedną z form pracy, która często stosowana jest w świetlicy, jest zabawa. Dzieci bardzo chętnie biorą w niej udział, bowiem mają możliwość przeniesienia się w świat fantazji. W świecie tym wszyscy są sobie równi i potrzebni, w zabawie uczestniczy się dobrowolnie i dla przyjemności. Szeroki wachlarz możliwości jakie daje zabawa, stwarza niepowtarzalność sytuacji i atmosfery panującej w tym środowisku. Przynosi to wymierne efekty w postaci ukształtowanych osobowości wychowanków oraz ich radości obcowania z innymi dziećmi.

Witamy na naszej nowej stronie internetowej


Zapraszamy do wspólnej przygody z nauką w Szkole Podstwawowej w Smardzewie

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem